• Vision 2020
  World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > HYUNDAI > Về chúng tôi > Thông tin và sự kiện

Về chúng tôi

Thông tin và sự kiện

 • 2013 Fabtech & AWS Welding Exhibition 17. Feb. 2014

  McCormick Place, Chicago, IL (NOV 18th~21st 2013)
  Hyundai Welding is presenting its newest development of high performing products at Fabtech & AWS Welding Exhibition in Chicago, IL from Nov 18 to 21,
  2013.
  Fabtech & AWS Welding Exhibition is North America’s largest metal forming, fabricat..

 • 2013 Welding & Cutting at Mess Essen, Germany 17. Feb. 2014

  Hyundai Welding at SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2013
  Hyundai Welding successfully presented its exhibition at the Essen Welding & Cutting Show in Germany.
  SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2013 is the world’s biggest fair in the welding and cutting industry and every four years, the top international companie..