• Vision 2020
    World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Ngành công nghiệp > Kết cấu thép

Kết cấu thép

Key features

Consumables

Equipment

Recommended products

General steel structure

Generalsteelstructure.jpg

Consumables

AWS

JIS

EN

- SF-70MX

Equipment

High tensile steel structure

Hightensilesteelstructure.jpg

Consumables

AWS

JIS

EN

- SC-91

Equipment

Other products

Consumables

Stick electrodes Flux cored wire / Metal cored wire SAW Wire & Flux MIG / MAG wire TIG wire Ni-Alloy Others

Equipment