• Vision 2020
    World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Ngành công nghiệp > Công nghiệp chế tạo

Công nghiệp chế tạo

Key features

Consumables

Equipment

Recommended products

Food & Beverage

Food&Beverage.jpg

Consumables

AWS

JIS

EN

- SupershieldCrC

Equipment

Pressure vessels

Pressurevessels.jpg

Consumables

AWS

JIS

EN

- Superflux787xH-12K

Equipment

Other products

Consumables

Stick electrodes Flux cored wire / Metal cored wire SAW Wire & Flux MIG / MAG wire TIG wire Ni-Alloy Others

Equipment