• Vision 2020
    World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Sản phẩm > So sánh sản phẩm

So sánh sản phẩm

go
Standard Related Product
AWS EN ISO JIS Hyundai Lincoln Select Arc Hobart ESAB KOBE
EH14 EN756 - S4 YS-S6 H-14 OK Autrod 12.40 US-36
EM12K EN756 - S2Si YS-S3 M-12K L-60(LNS 129) OK Autrod 12.22 US-29
EB2 B-2 LNS 150 OK Autrod 13.10
EA2 EN756 - S2Mo A-2 OK Autrod 12.24
EA3 EN756 - S4Mo YS-M5 A-3 OK Autrod 12.44 US-40
F7A4-EL8 JIS Z3183 S502-H S-707xL-8 L-761 OK 10.70
F7A(P)6-EH14 JIS Z3183 S502-H S-707TxH-14
F7A(P)6-EM12K JIS Z3183 S502-H S-717xM-12K L-860 OK 10.71
F7A2-EL8 JIS Z3183 S502-H S-727xL-8 L-761 OK 10.80
F7A(P)4-EH14 JIS Z3183 S502-H S-737xH-14 L-860