• Vision 2020
    World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Sản phẩm > So sánh sản phẩm

So sánh sản phẩm

go
Standard Related Product
AWS EN ISO JIS Hyundai Lincoln Select Arc Hobart ESAB KOBE
E7016 ISO 2560-A E 42 2 B 1 2 JIS Z3211 E4316 S-7016.O LB-52U
E7016 ISO 2560-A E 42 2 B 1 2 JIS Z3211 E4316 S-7016.M LB-26
E7016 ISO 2560-A E 42 2 B 1 2 JIS Z3211 E4916 S-7016.H Baso 100(H5) OK 53.05,OK 53.16 SPEZIAL,FILARC 27,FILARC36D,FILARC 36S LB-52
E7016 H4R ISO 2560-A E42 3 B 1 2 H5 S-7016.HR
E7016 ISO 2560-A E 42 3 B 1 2 JIS Z3211 E4916 S-7016.LF ZERODE-52
E7016 ISO 2560-A E 42 3 B 1 2 JIS Z3211 E4916 S-7016.G LB-57
E7018 ISO 2560-A E 42 3 B 1 2 JIS Z3211 E4918 S-7018.G Baso 120(H5),kryo 1(H5) OK 48.00,OK 48.04,OK 48.05,OK 48.15,OK 48.30 LB-52-18
E7018 ISO 2560-A E 42 3 B 3 2 H5 JIS Z3211 E4918 S-7018.GH
E7028 ISO 2560-A E 42 2 B 7 4 JIS Z3211 E4928 S-7028.F Conarc L150 OK Femax 38.48,OK Femax 38.65,OK Femax 38.85,OK Femax 38.95,FILARC C6HH LBI52.H
E7048 ISO 2560-A E 42 3 B 3 5 JIS Z3211 E4948 S-7048.V Baso 26V OK 53.35 LB-52V