• Vision 2020
  World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Sản phẩm > Vật liệu hàn > SMAW [Stick Electrodes]

Vật liệu hàn

SMAW [Stick Electrodes]

 • Mild steels

  Product AWS JIS EN
  S-4301.I
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E6019 Z3211 E4319 ISO 2560-A - E35 2 RA 1 2
  S-4303.V
  CATALOGMSDSTTR
  Z3211 E4303 ISO 2560-A - E38 2 RA 1 2
  S-4303.T
  CATALOGMSDSTTR
  Z3211 E4303 ISO 2560-A - E38 0 RA 1 2
  S-6010.D
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E6010 Z3211 E4310 ISO 2560-A - E38 3 C 2 5
  S-6011.D
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E6011 Z3211 E4311 ISO 2560-A - E38 3 C 1 5
  S-6013.LF
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E6013 Z3211 E4313 ISO 2560-A - E38 0 R 1 2
  S-6013.V
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E6013 Z3211 E4313 ISO 2560-A - E38 0 RC 1 1
  S-6027.LF
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E6027 Z3211 E4327 ISO 2560-A - E38 3 R 1 4
  S-7014.F
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7014 ISO 2560-A - E42 0 R 1 2
  S-7024.F
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7024 Z3211 E4924 ISO 2560-A - E42 0 RR 7 4
  S-7016.O
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7016 Z3211 E4316 ISO 2560-A - E42 3 B 1 2
  S-7016.M
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7016 Z3211 E4316 ISO 2560-A - E42 2 B 1 2
 • High tensile steels

  Product AWS JIS EN
  S-7016.H
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7016 Z3211 E4916 ISO 2560-A - E42 3 B 1 2 29
  S-7016.LF
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7016 Z3211 E4916 ISO 2560-A - E42 3 B 1 2 30
  S-7016.G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7016 Z3211 E4916 ISO 2560-A - E42 3 B 1 2 31
  S-7018.G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7018 Z3211 E4918 ISO 2560-A - E42 3 B 3 2 32
  S-7018.GH
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7018 Z3211 E4918 ISO 2560-A - E42 3 B 3 2 H5 33
  S-7028.F
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7028 Z3211 E4928 ISO 2560-A - E42 2 B 7 4 34
  S-7048.V
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7048 Z3211 E4948 ISO 2560-A - E42 3 B 3 5 35
  S-8016.G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8016-G Z3211 E5516 ISO 2560-A - E46 3 1Ni B 1 2 36
  S-8018.G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8018-G Z3211 E5518 ISO 2560-A - E46 2 1Ni B 3 2 37
  S-9016.G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E9016-G Z3211 E5716 ISO 2560-A - E50 2 B 1 2 38
  S-10016.G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E10016-G Z3211 E6916-N4CM1 U 757 - E55 0 B 1 2 39
  S-11016.G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E11016-G 757 - E62 2 Mn2NiMo B 1 2 40
  S-9018.M
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E9018-M 757 - E50 4 B 4 2 41
  S-11018.M
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E11018-M 757 - E62 4 B 4 2
 • Weather proof steels

  Product AWS JIS EN
  S-7018.W
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E7018-W1 Z3214 DA5026G ISO 2560-A - E42 2 B 3 2
  S-8018.W
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8018-W2 Z3214 DA5826W ISO 2560-A - E50 2 B 3 2
 • Low-temperature service steels

  Product AWS JIS EN
  S-7018.1
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7018-1 Z3211 E4918 ISO 2560-A - E42 4 B 3 2
  S-7018.1H
  CATALOGMSDSTTR
  A5.1/ASME SFA5.1 E7018-1 H4R Z3211 E4918 ISO 2560-A - E42 4 B 3 2 H5
  S-76LTH
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E7016-G Z3211 E4916-N1 AP L ISO 2560-A - E42 6 Z B H5
  S-7016.LS
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E7016-G H4R Z3211 E4916-N1 AP L ISO 2560-A - E46 6 1Ni B 1 2 H5
  S-8016.C1
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8016-C1 Z3211 E5516-N5 AP L ISO 2560-A - E46 5 2Ni B 1 2
  S-8016.C2
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8016-C2 Z3211 E5516-N7 AP L ISO 2560-A - E46 6 3Ni B 1 2
  S-8016.C3
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8016-C3 Z3211 E5516-N2 ISO 2560-A - E46 4 1Ni B 1 2
  S-8018.C1
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8018-C1 Z3211 E5518-N5 AP L ISO 2560-A - E46 5 1Ni B 3 2
  S-8018.C3
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8018-C3 Z3211 E5518-N2 ISO 2560-A - E46 4 1Ni B 3 2
 • Heat-resistant, Low alloy steels

  Product AWS JIS EN
  S-7010.A1
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E7010-A1 ISO 2560-A - E42 0 Mo C 1 5
  S-7016.A1
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E7016-A1 Z3223 E4916-1M3 1599 - E Mo B 1 2
  S-7018.A1
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E7018-A1 Z3223 E4918-1M3 1599 - E Mo B 3 2
  S-8016.B1
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8016-B1 1599 - E CrMo0.5 B 1 2
  S-8016.B2
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8016-B2 Z3223 E5516-1CM 1599 - E CrMo1 B 1 2
  S-8018.B2
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8018-B2 Z3223 E5518-1CM 1599 - E CrMo1 B 3 2
  S-8018.B2R
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8018-B2 Z3223 E5518-1CM 1599 - E CrMo1 B 3 2 H5
  S-9016.B3
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E9016-B3 Z3223 E6216-2C1M 1599 - E CrMo2 B 1 2
  S-9018.B3
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E9018-B3 Z3223 E6218-2C1M 1599 - E CrMo2 B 3 2
  S-9018.B3R
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E9018-B3 Z3223 E6218-2C1M 1599 - E CrMo2 B 3 2 H5
  S-8016.B5
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E8016-B5 1599 - E CrMo5 B 1 2
  S-9015.B9
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E9015-B9 Z3223 E6215-9C1MV 1599 - E CrMo91 B 4 2 H5
  S-9016.B9
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E9016-B9 Z3223 E6216-9C1MV 1599 - E CrMo91 B 4 2 H5
  S-9015(6).B92
  CATALOGMSDSTTR
  A5.5/ASME SFA5.5 E9015(6)-G H4(E9015(6)-B9 mod.)
 • Hardfacing applications

  Product AWS JIS EN
  S-240A.R
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DF2A-250-R
  S-350A.R
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DF2A-350-R
  S-260A.B
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DF2A-300-B
  S-350B.B
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DF2A-400-B
  S-450B.B
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DF2A-450-B
  S-500B.B
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DF2B-500-B
  S-600B.B
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DF2B-600-B
  S-700B.B
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DF3C-600-B
  S-711
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DFCrA-600-BR
  S-13MN.B
  CATALOGMSDSTTR
  Z3251 DFMA-250-B
 • Stainless steels

  Product AWS JIS EN
  S-308.16N
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E308-16 Z3221 ES308-16 1600 - E 19 9 R
  S-308L.16N
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E308L-16 Z3221 ES308L-16 1600 - E 19 9 L R
  S-308L.17
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E308L-17 Z3221 ES308L-17 1600 - E 19 9 L R
  S-308Mo.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E308Mo-16 Z3221 ES308Mo-16 1600 - E 20 10 3
  S-308LT.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E308L-16 Z3221 ES308L-16 1600 - E 19 9 L R
  S-309.16N
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E309-16 Z3221 ES309-16 1600 - E 23 12 R
  S-309L.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E309L-16 Z3221 ES309L-16 1600 - E 23 12 L R
  S-309L.17
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E309L-17 Z3221 ES309L-17 1600 - E 19 9 L R
  S-309Mo.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E309Mo-16 Z3221 ES309Mo-16 1600 - E 23 12 2 R
  S-309MoL.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E309MoL-16 Z3221 ES309LMo-16 1600 - E 23 12 2 L R
  S-310.15
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E310-15 Z3221 ES310-15 1600 - E 25 20 B
  S-310.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E310-16 Z3221 ES310-16 1600 - E 25 20 R
  S-312.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E312-16 Z3221 ES312-16 1600 - E 29 9 R
  S-316.16N
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E316-16 Z3221 ES316-16 1600 - E 19 12 3 R
  S-316L.16N
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E316L-16 Z3221 ES316L-16 1600 - E 19 12 3 L R
  S-316L.17
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E316L-17 Z3221 ES316L-17 1600 - E 19 12 3 L R
  S-316LT.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E316L-16 Z3221 ES316L-16 1600 - E 19 12 3 L R
  S-317L.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E317L-16 Z3221 ES317L-16
  S-347.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E347-16 Z3221 ES347-16 1600 - E 19 9 Nb R
  S-2209.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/ASME SFA5.4 E2209-16 Z3221 ES2209-16 1600 - E 22 9 3 N L
  S-2594.16
  CATALOGMSDSTTR
  A5.4/E2594-16 1600/E 25 9 4 N L
 • Cast iron

  Product AWS JIS EN
  S-NCI
  CATALOGMSDSTTR
  A5.15/ASME SFA5.15 ENi-Cl Z3252 DFCNi ISO 1071 - E C Ni-CI 1
  S-NFC
  CATALOGMSDSTTR
  A5.15/ASME SFA5.15 ENiFe-CI Z3252 DFCNiFe ISO 1071 - E C NiFe-CI 1
  S-FCF
  CATALOGMSDSTTR
  A5.15/ASME SFA5.15 ESt Z3252 DFCFe ISO 1071 - E Z 1