• Vision 2020
  World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Sản phẩm > Vật liệu hàn > GMAW [Solid Wire & Stainless MIG Wire]

Vật liệu hàn

GMAW [Solid Wire & Stainless MIG Wire]

 • Mild steel & 490MPa high tensile steels

  Product AWS JIS EN
  SM-70
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-6 Z3312 YGW12 ISO 14341-A G 42 2 C 3Si1
  ISO 14341-A G 42 4 M 3Si1
  SM-70EN
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-6 Z3312 YGW12 ISO 14341-A G 42 2 C 4Si1
  ISO 14341-A G 46 4 M 4Si1
  SM-70G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-G Z3312 YGW11 ISO 14341-A G3Si1
  SM-70S
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-3 Z3312 YGW16 ISO 14341-A G2Si
  SM-70GS
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-G Z3312 YGW15 ISO 14341-A G2Si
 • High tensile steels

  Product AWS JIS EN
  SM-55H
  CATALOGMSDSTTR
  Z3312 YGW18 ISO 14341-B S18
  SM-80G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.28/ASME SFA5.28 ER80S-G Z3312 G 59J A 1 U C 3M1T ISO 14341-B S3M1T 145
  SM-80CM/ST-80CM
  CATALOGMSDSTTR
  A5.28/ASME SFA5.28 ER80S-G Z3317 YG1CM-A Z3316 YGT1CM ISO 14341-B S2M3
  SM-100
  CATALOGMSDSTTR
  A5.28/ASME SFA5.28 ER100S-G
  SM-110
  CATALOGMSDSTTR
  A5.28/ASME SFA5.28 ER110S-G
 • MIG Wire for Stainless steels

  Product AWS JIS EN
  SM-307Si
  CATALOGMSDSTTR
  ISO 14343-A G 18 8 Mn
  SM-308
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER308 Z3321 YS308 ISO 14343-A G 19 9
  SM-308L
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER308L Z3321 YS308L ISO 14343-A G 19 9L
  SM-308LSi
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER308LSi Z3321 YS308LSi ISO 14343-A G 19 9L Si
  SM-309
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER309 Z3321 YS309 ISO 14343-A G 23 12
  SM-309L
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER309L Z3321 YS309L ISO 14343-A-G 23 12L
  SM-309LSi
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER309LSi Z3321 YS308LSi ISO 14343-A G 23 12L Si
  SM-309MoL
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER309LMo Z3321 YS309LMo ISO 14343-A G 23 12 2L
  SM-310
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER310 Z3321 YS310 ISO 14343-A G 25 20
  SM-312
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER312 Z3321 YS312
  SM-316
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER316 Z3321 YS316 ISO 14343-A G 19 12 3
  SM-316L
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER316L Z3321 YS316L ISO 14343-A-G 19 12 3L
  SM-316LSi
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER316LSi Z3321 YS316LSi ISO 14343-A G 19 12 3L Si
  SM-347
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER347 Z3321 YS347 ISO 14343-A G 19 9 Nb
  SM-2209
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER2209 Z3321 YS2209 ISO 14343-A G 22 9 3N L
  SM-410
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER410 Z3321 YS410 ISO 14343-A G 13
  SM-430LNb
  CATALOGMSDSTTR
  Z3321 YS430LNb ISO 14343-A-G-18LNb