• Vision 2020
    World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Products > Welding Consumables > SMAW [Stick Electrodes]

Welding Consumables

SMAW [Stick Electrodes]

01_SMAW.jpg

  • S-6013.V
  • Type : Rutile-Cellulosic
  • Industry : Steel Fabrication
  • AWS : A5.1/ASME SFA5.1 E6013
  • JIS : Z3211 E4313
  • EN : ISO 2560-A - E38 0 RC 1 1

S-6013.V can be used for welding of steel sheet structures in ships, railway vehicles, and cars, surface dressing of heavy steel structures. Filling up welding of cast steel.

S-6013.V.gif