• Vision 2020
    World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Products > Welding Consumables > SMAW [Stick Electrodes]

Welding Consumables

SMAW [Stick Electrodes]

01_SMAW.jpg

  • S-7024.F
  • Type : High recovery Rutile
  • Industry : Steel Fabrication
  • AWS : A5.1/ASME SFA5.1 E7024
  • JIS : Z3211 E4924
  • EN : ISO 2560-A - E42 0 RR 7 4

S-7024.F can be used for welding of flat and horizontal fillet welding of internal structures, inside hulls, building, machine construction.

S-7024.F.gif