• Vision 2020
    World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Products > Welding Consumables > SAW [Flux & Wire Combination]

Welding Consumables

SAW [Flux & Wire Combination]

02_SAW.jpg

  • S-737 × H-14
  • Type : Neutral
  • Industry :
  • AWS : A5.17/ASME SFA5.17 F7A(P)4-EH14
  • JIS : Z3183 S502-H
  • EN : ISO 14174 S A AB 1 / 14171 S4

Horizontal welding of oil storage tanks, ships, bridges, pressure vessels, penstocks, boilers and structural steels.

S-737xH-14.gif