• Vision 2020
  World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Sản phẩm > Thiết bị hàn > Hàn hồ quang chìm

Thiết bị hàn

Hàn hồ quang chìm

HERASeries.jpg

HERA Series

 • MOVING CORE AC SAW WELDING MACHINE USING
  ELECTRIC ACTUATOR!

  Improvement of power factor
  Outstanding welding efficiency
  Accuracy of welding conditions
  Convenient connection method
  Simple & convenient maintenance
 • HERASeries.jpg