• Vision 2020
  World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Sản phẩm > Thiết bị hàn > Hàn hồ quang chìm

Thiết bị hàn

Hàn hồ quang chìm

NEOSAWSeries.jpg

NEO SAW Series

 • FULL DIGITAL INVERTER DC, AC/DC SAW WELDING
  MACHINE!
  SAW welding system that can control weld penetration, deposition and produce
  AC/DC output
  In the same welding conditions, weld penetration & weld deposition is controllable
  - Maximized weld-deposition as FULL DIGITAL control system effectively control same energy per 1 cycle
  AC/DC output & CC/CV control
  - Enable single welding machine to produce AC/DC output and control CC/CV characteristic
  Stable output regardless of change in input voltage
  - Output voltage is constant even when input voltages change(±10%)
  50% reduction in energy consumptions, compared to existing analog type
  - Increased power consumption efficiency by inverter control
  Light weight by adopting inverter
  - 50% lighter than existing analog welding machine
 • NEOSAWSeries.jpg