• Vision 2020
  World’s No.1 Welding Brand


Tìm kiếm sản phẩm
Gửi yêu cầu

Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Home > Sản phẩm > Vật liệu hàn > GTAW [TIG Rod]

Vật liệu hàn

GTAW [TIG Rod]

 • Mild steel & 490MPa high tensile steels

  Product AWS JIS EN
  ST-50G
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-G Z3316 YGT50 1668 - W3Si1
  ST-50.6
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-6 Z3316 YGT50 1668 - W3Si1
  ST-50.3
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-3 1668 - W2Si
  ST-72
  CATALOGMSDSTTR
  A5.18/ASME SFA5.18 ER70S-2 Z3316 YGT50
  ST-1N
  CATALOGMSDSTTR
  A5.28/ASME SFA5.28 ER80S-Ni1
 • Stainless steels

  Product AWS JIS EN
  ST-308
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER308 Z3321 YS308 ISO 14343-A-W 19 9
  ST-308L
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER308L Z3321 YS308L ISO 14343-A-W 19 9L
  ST-309
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER309 Z3321 YS309 ISO 14343-A-W 23 12
  ST-309L
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER309L Z3321 YS309L ISO 14343-A-W 23 12L
  ST-309MoL
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER309LMo Z3321 YS309LMo ISO 14343-A-W 23 12 2L
  ST-310
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER310 Z3321 YS310 ISO 14343-A-W 25 20
  ST-312
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER312 Z3321 YS312 ISO 14343-A-W 29 9
  ST-316
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER316 Z3321 YS316 ISO 14343-A-W 19 12 3
  ST-316L
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER316L Z3321 YS316L ISO 14343-A-W 19 12 3L
  ST-347
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER347 Z3321 YS347 ISO 14343-A-W 19 9 Nb
  ST-2209
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER2209 Z3321 YS2209 ISO 14343-A-W 22 9 3 NL
  SMT-2594
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER2594 ISO 14343-A-G 25 9 4 NL
  SMT-904L
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER385 Z3321 YS385 ISO 14343-A-G(W) 20 25 5 Cu L 186
  ST-410
  CATALOGMSDSTTR
  A5.9/ASME SFA5.9 ER410 Z3321 YS410 ISO 14343-A-W 13 187