HYUNDAI SUPERTECK

giới thiệu kinh doanh

 • que hàn LOW ALLOY

  Thép chịu nhiệt Cr-Mo có khả năng chịu nhiệt và chống ăn mòn cao

  ER80S-Ni1, 80S-D2, 80S-B2, 90S-BS, 100S-G, 110S-G, 90S-B9, 90S-G / EB2-B2,
  EB2R, 3B3, EA2, EA2TIB, EF3

 • que hàn STAINLESS ALLOY

  Ni-Cr-Mo. STS (Duplex, Super Duplex)

  ER309MOL, 310, 312, 347, 307Si, 410, 430NLB, 2209, 2594, 385

 • que hàn NICKEL ALLOY

  Inconel, Hastelloy

  ERNi, NiCrFe-5, NiFeCr-1, NiFeCr-2, NiCrMo-3, NiCrMo-4, NiCrMo-10, NiCrMo-14, NiCrCoMo-1, NiCr-3, NiMo-8, CuNi, Ni-1, NiCu-7

top