HYUNDAI SUPERTECK

khã năng quản lý bền vững

Chúng tôi theo đuổi sự trung thực, công bằng và chính trực.

Với tầm nhìn 'BESCOM (Công ty tốt nhất: Khả năng quản lý tốt nhất và tạo ra giá trị mà các công ty có thể nhận ra)', chúng tôi, Tập đoàn Hyundai Welding, đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty hàng đầu theo đuổi sự thịnh vượng chung của các bên liên quan và cộng đồng địa phương. văn hóa của Tập đoàn Hyundai Welding.

BESCOM
Best Company

Khả năng quản lý tốt nhất và tạo ra giá trị mà một công ty có thể nhận ra

Theo đó, chúng tôi dựđịnh ban hành Điều lệ về Quản lýĐạo đức, Điều lệ này cần được tuân thủ với tư cách là nhân viên của Tập đoàn Hyundai Welding và sử dụng Điều lệ này làm tiêu chuẩn cho hành vi đúng đắn vàđánh giá giá trị.

1. Chúng tôi hướng tới sự phát triển chung với khách hàng bằng cách đóng góp vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng và tích cực thu thập các khiếu nại vàđề xuất của khách hàng.

2. Chúng tôi lựa chọn và tích cực khen thưởng những nhân viên can đảm, đồng thời tạo ra một môi trường trong đó những thách thức vàđổi mới mạnh mẽ có thể tiếp tục bằng cách tạo ra môi trường cần thiết.

3. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và tạo ra một bầu không khí nơi làm việc lành mạnh và cóđạo đức.

4. Chúng tôi tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp tươi sáng và lành mạnh thông qua cạnh tranh công bằng với các đối thủ và thương mại công bằng với các nhà cung cấp.

5. Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hướng tới một công ty cóđạo đức, thực hành quản lý hợp lý và minh bạch.

6. Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương bằng cách thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội của doanh nghiệp, tuân thủ luật và quy định về môi trường, và nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

top